Een greep uit grote projecten, systemen voor bedrijven van 30 tot 800 gebruikers.

Ontwerp & realisatie systeem voor integratie tandheelkudig standaardpakket voor het universitair onderwijs tandheelkunde (2002).

Ontwerp & realisatie ondersteunende systemen medische administratie.

Ontwerp & realisatie systeem organisatie Rontgenbeelden (ZBC/Ziekenhuis).

Ontwerp & realisatie EPD-systeem (2007), afdeling tandheelkunde en kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen.

Ontwerp & realisatie WEB-systeem (2010), ontsluiting gegevens via een web interface t.b.v. uitwisseling EPD.

Ontwerp & realisatie order en planning systeem, productie bedrijf.

Ontwerp & realisatie LAB-orderverwerkingsysteem (2011), diverse laboratoria.

Opleiding en Training

Technologische randprojecten:Qsinc consultancy is actief in al deze gebieden. Kennis wordt niet voorbehouden aan één partij maar is steeds weer binnen het gremium van de medische praktijk toe te passen.
Mail naar info@qsinc.nl voor meer informatie!